Project Salard

In Salard, een dorp in Roemenie, bijna in onze achtertuin waar net zoals in heel veel Oostblok landen de zigeuner bevolking en dan met name kinderen, alleen staanden, weduwen en wezen veelal aan hun lot worden overgelaten.

Doorgaans te weinig eten, nauwelijks scholing, kunnen medicijnen vaak niet betalen en de behuizing is vaak werkelijk erbarmelijk. Ouders wonen met hun kinderen vaak in één en dezelfde zeer ongezonde ruimte. Veel van deze mensen voelen zich verschopt en uitgespuugt om het maar zo uit te drukken. En wat voor toekomst hebben de kinderen als hun de kans niet geboden wordt van bijvoorbeeld een goede school opleiding. Onder stichting Goud hebben we vanaf 2006 met vele vrijwilligers een school-clubgebouw geplaats op een stuk aangekochte grond direct naast de zigeunerwijk. Elke middag is de school open en wordt er naast een lekkere lunch onder andere huiswerkbegeleiding gegeven voor kinderen die wel naar de dorpsschool gaan maar heel lage resultaten behalen. Thuis is er meest geen stimulans en op school worden ze duidelijk gezien als mindergroep helaas. Ook is er les voor kinderen die nergens heen gaan en dus net als hun ouders als analfabeet opgroeien helaas.

Verder wordt het clubgebouw ('kamavtut" genoemd (betekent; ik hou van jou) voor vele andere ontmoetingen gebruikt zoals de weekelijkse jeugdavonden voor tienerjeugd. Naast gezelligheid en spel is er bijbelstudie, de wekelijkse situatie of een ander te bespreken onderwerp. Er wordt gezongen en met en voor elkaar gebeden.  

Ook wordt er 2 x in de maand een warme maaltijd gekookt door een aantal vrouwen die heerlijk kunnen koken. Hiervoor worden kinderen uit de buurt uitgenodigd die hier dankbaar gebruik van maken. Vaak schuiven ook nog wat oudere of alleenstaande aan en is het elke keer eigenlijk weer een feestje.  Voor ouderen, die dus veelal analfabeet zijn, wordt er ook scholing aangeboden.

Verder zijn er voor noodgevallen altijd wel wat hulpgoederen aanwezig en wordt er ook voor de mensen in echt moeilijke situaties soms medicijnen gekocht en/of naar ziekenhuis in de grote stad gereden. Er zijn ook wat weduwe met kind(deren) voor wie het brood bij de bakker betaald wordt.

Verder is er voor noodgevallen nog wat stookhout voorziening voor in de koude winters. Dan is er met de Kerst en met het Paasfeest de prachtige pakketten afkomstig van Stichting van de Heerik uit Broek op langedijk. Zo'n 350 prachtige goed gevulde pakketten kunnen worden uitgedeelt worden in de regio. Wij zijn deze stichting die ook heel trouw maandelijks ons project sponsert zeer dankbaar hiervoor.  

NIEUW is de start van "thuiszorg". Andras onze schoolmeester in het project heeft zijn diploma's verpleger behaalt en is hier mee gestart naast het smiddags schoolwerk. Er is begonnen met de thuisverpleging van een aantal oudere hulpbehoevende mensen die goede verzorging gewoonweg niet kunnen betalen. Heel triest om te zien dat deze veelal eenzame mensen onnodig lijden door van alles waar tekort van is. Daarom zijn we thuis dan ook met inzameling van medische matrialen begonnen. Er is eigenlijk van alles nodig wat je maar bij thuiszorg nodig kan hebben. Meer hierover kan je lezen in ons reisverslag van maart 2017 onder de knop "NIEUWS".

Mede door dat dit project groeiende is , zijn wij dringend op zoek naar sponcers die b.v. maandelijks een kleine (of iets grotere) bijdrage zouden willen storten voor dit mooie project. Voor elke maandelijkse Euro zijn wij zeer dankbaar. 

 

 

ANBI

GIFTEN

ADRES

Onze stichting heeft van de belastingdienst de status gekregen van ANBI, daardoor kunt u de giften die u schenkt aftrekken van uw inkomstenbelasting.
RSIN nummer : 815683066

Wilt u Stichting Goud financieel ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken naar:

 

Bankgegevens Rabobank Kockengen

Rekeningnummer: NL32RABO0332833348

T.n.v. Stichting Goud Kockengen + Vermelding van de naam van het project.

Stichting Goud Kockengen.

p/a Nijverheidsweg 7

3628 GD Kockengen

Tel: 0346-241061

Mob:06-50218724

© Stichting GOUD Kockengen