Doelstellingen van Stichting G.O.U.D 

"een mens in nood te hulp komen"
Gaan - Ondernemen - Uitdragen - Delen.

   • zij die honger hebben te eten geven.
  
 • zij die dorst hebben te drinken geven.
   • zij die vreemdeling zijn onderdak geven.
   • zij die naakt zijn kleding geven.
   • zij die ziek zijn verzorgen.
   • zij die gevangen zijn bezoeken.

      Math. 25 vers 35 t/m 40 

 

....al wat u gedaan heeft voor één van hen, hoe onbelangrijk hij ook was,
dat hebt u voor Mij (Jezus) gedaan..." 
    En daarin
Ga je, Onderneem je, draag je Uit en Deel je.  

 

                

 

Oprichting stichting GOUD in 2006

 

Na diverse noodhulp activiteiten in de jaren daarvoor,  hebben we in 2006 stichting G.O.U.D. opgericht. In samenwerking met stichting Proplan in Gouda zijn er mooie activiteiten mogelijk geweest, o.a. in het begin een grote actie met levensmiddelen en kleding enz. voor in een door burgeroorlog getroffen gebied in Kroatie "de Kraijna". De eerste actie was net na de balkan oorlog toen vele vluchtelingen voorzichtig weer terug naar hun gebied hun huis gingen. Daar was niets meer, alles kapot geschoten of in brand gestoken. we deden in de omgeving hier een oproep voor de terugkerende vluchtelingen om levenspakketten te maken en/of geld voor transport van de goederen. We starten na gebed om een zegen op de inzameling met bescheiden verwachting.Maar wat gebeurde overtrof al onze verwachtingen. Daar wij hoopte op een 25 tot 50 levenspakketten werden dat er honderden.
Wij hadden de hoop op ƒ 2.500,-  kwam er een 0 achter en kwam er aan gelden binnen maarliefst ƒ 25.000,- . 
Dat overtrof al onze verwachting en we hebben menig keer in die tijd moeten denken aan de wonderbare spijzigingen door Jezus.
Later hebben we met stichting Proplan in dat gebied nog een landbouw-machine project opgestart. We hebben van diverse bedrijven en particulieren voldoende giften gehad om uiteindelijk met 3 grote trailers vol met traktoren en landbouwmachines naar het gebied af te reizen. Deze zijn toen uitgezet in een soort coöperatieve vorm, onder een aantal geselecteerde boeren die daar voor in aanmerking kwamen.
Deze boeren moesten vervolgens weer gratis loonwerk doen met deze machines bij boeren die geen trekker of machine hadden.
Een heel mooi project wat mensen weer samen bracht na die vreselijke dingen die gebeurt waren. We hebben met veel vreugde aan dit project gewerkt. Ook hebben we nog jaren lang een jonge vrouwelijke evangelist ondersteun die o.a. veel heeft gedaan onder de kinderen in die streek. 

In 2004 gebeurde er een vreselijke ramp in de Indische oceaan. Een tsunamie van ongekende kracht bracht een verschrikking over dit werelddeel en de gevolgen waren ongekend. Via Wim Pronk van stichting Proplan was er contact met een veldwerker in Sri Lanka. Een actie werd opgestart en vele mensen uit onze regio gaven ruimhartig gehoor aan deze actie en zo konden we met elkaar ons steentje bedragen vanuit Kockengen en omstreken.

Verder is er in 2007 een project opgezet in een dorp (Salard) in Roemenië. Dit betreft een breed project gericht op kinderen / jeugd, alleen staande ouderen en sinds de laatdste paar jaar ook ziekenzorg in de vorm van "een thuiszorg project".
 

Dit waren zo de eerste hulpacties waarna stichting G.O.U.D. is opgezet.
Wil u meer weten van onze stichting, neem dan kontakt met ons op.
Fam.van Vliet 06-13013795   Fam.Verburg 06-48345621   Fam.Seeleman 06-50218724

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANBI

GIFTEN

ADRES

Onze stichting heeft van de belastingdienst de status gekregen van ANBI, daardoor kunt u de giften die u schenkt aftrekken van uw inkomstenbelasting.
RSIN nummer : 815683066

Wilt u Stichting Goud financieel ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken naar:

 

Bankgegevens Rabobank Kockengen

Rekeningnummer: NL32RABO0332833348

T.n.v. Stichting Goud Kockengen + Vermelding van de naam van het project.

Stichting Goud Kockengen.

p/a Nijverheidsweg 7

3628 GD Kockengen

Tel: 0346-241061

Mob:06-50218724

© Stichting GOUD Kockengen