Informatie over het project in dorp Salard te Roemenië:

 

       

 

      

                                          

https://www.facebook.com/kamavtut

 

Onder stichting G.O.U.D. te Kockengen (ANBI) is dit project rond 2007 opgezet.
De leiding daar is door de fam.Inci en Domien Timmer en Andras Hofman en zijn vrouw Iona. 
(stichting Manush) 

In al die jaren van het bestaan van dit project, zijn we met heel wat vrijwilligers uit ons dorp daar geweest om het geheel op te bouwen en daarna steeds allerlei onderhoudswerk te verzetten. Om eens een paar mensen te noemen uit ons dorp die heel wat keer trouw hun diensten hebben bewezen, zijn o.a.  br Jan Pauw (en vrouw Chris) ,  br. Hans Visser,  br. Koos Nap,  Pieter en Evelien van Vliet. Maar ook mee geweest zijn o.a. br. Arie de Groot, en pa/opa  Seeleman, en ook zijn broer ome Jan Seeleman. Dit zijn zomaar een paar namen van mensen die ik nu noem, maar er zijn er nog veel meer die 1 of meer keer mee geweest zijn. Ook heel wat jeugd uit deze regio heeft meegeholpen om daar te klussen en/of kinderdagen te organiseren.

Na aankoop van de grond in 2006 aldaar, zijn we direct gestart met de bouw van 2 houten systeem gebouwen van totaal 230m2. Hierin wordt wekelijks scholing gehouden voor kinderen die bv niet goed mee kunnen komen op de dorp-school. Maar ook voor kinderen die helemaal nooit naar school gaan is er speciaal onderwijs. Verder is er jeugdclub werk en ook zo nu en dan een georganiseerde buurt samenkomst.

Verder komen er sinds een paar jaar elke week een groep alleen staande oudjes, die een gezellige dag op het project krijgen. Veel van deze alleenstaande oudjes moeten rondkomen van een zeer laag ouderen uitkering en is het daardoor bij hen thuis een zorgelijke toestand.  Er wordt voor hen een programma gedraaid van gezellig koffie drinken en wat lekkers,  iets  creatief knutselen, zingen met elkaar, en bijbel lezen en bidden met en voor elkaar. Ook een lekkere warme maaltijd hoort erbij, en meestal nog iets voor mee naar huis.

Deze samenkomsten worden zeer gewaardeerd door deze lieve mensen. Inci heeft o.a. hier de leiding over en dat ligt echt duidelijk op haar hart. Domien heeft afgelopen jaar een ruime badkamer gebouwd in het clubgebouw, waar de ouderen gebruik van kunnen maken om (met of zonder hulp) een lekkere douche te kunnen nemen. De meeste komen zelf naar het project toe, maar sommigen kunnen dat niet en worden per auto opgehaald.

Verder is er vorig jaar ook gestart met verplegende thuiszorg activiteiten.  Onze bassisschool onderwijzer Andras heeft naast zijn werk in het project als onderwijzer ook zijn verpleging diploma’s behaald, en gaat nu dagelijks op zijn fiets zijn patiënten in het dorp af om thuis diverse zorg te bieden. Wat hij doet is heel bijzonder en hebben we diep respect voor. Hij neemt alle tijd voor een praatje, en doet zijn verpleeg werk zo liefdevol.

Al het verzorging en verpleeg materiaal wat daarvoor nodig is, wordt hier bij ons in Kockengen aangeleverd door o.a. een aantal lieve mensen die in de zorg actief zijn.

Nieuw materiaal wat hier dreigt weggeworpen te worden, is daar meer dan welkom.  Ook zijn er al heel wat rolstoelen, rollators, looprekjes krukken enz meegegaan naar Salard. Elke keer als we een weekje in Salard zijn, gaan we een dagdeel met Andras mee langs zijn patiënten en dit raakt ons hart diep.  Je weet soms werkelijk niet in wat voor leefsituaties je terecht komt. En Andras deinst nergens voor terug.

Op het terrein hebben we met elkaar als vrijwilligers in de loop der jaren ook een systeembouw huis geplaatst, waar de fam Timmer in woont als leiders van het project. Schoolmeester/verpleger Andras en Ica Hofman wonen in het dorp.

Vooraan op het terrein aan de straat, staat het oorspronkelijke kleine huisje waar Inci en Domien eerst nog aantal jaren in hebben gewoond. Dit huisje wat nu al een paar jaar leeg stond hebben we deze zomer met elkaar opgeknapt en ingericht als opslag ruimte voor o.a. alle medische goederen.  De vloer, muren en plafon zijn gerepareerd en opnieuw in de verf  en er zijn nieuwe stellingen geplaatst. Er is ook een kleine ontvangst ruimte gecreëerd om een paar keer per week hulpbehoevende mensen te ontvangen. Dat kan zijn voor advies van zorgsituatie of bv uitleg van gemeentelijke of medische papieren die men niet begrijpt of zelfs amper kan lezen.  Op dit moment zijn we nog aan het sparen voor een passend electr. verwarming systeem om het in de winter in deze 2 ruimtes ook behaaglijk te hebben.

Dit jaar zijn we i.v.m. alle corona virus beperkingen alleen in maand juli geweest. In 2e week juli waren de regels opeens verruimd waarna we direct naar Salard vertrokken.  Op dat moment waren we in Tjechië op vakantie en kwam dat prachtig uit. 2 dagen na ons vertrek weer naar huis sloot Hongarije zijn grenzen opnieuw en waren we dus net op tijd weer vertrokken. 

In loop der jaren hebben we al heel wat mee gemaakt op onze roemenië reizen en wordt de lijst met herinneringen en ervaringen steeds langer. Al met al zijn we zeer dankbaar dat we al weer 14 jaar aan dit mooie project mogen werken.

Ondanks blijft het spannend om tijdig steeds het geld weer binnen te krijgen om door te kunnen blijven gaan met dit mooie dankbare werk. De vaste kosten van het hele project kunnen we nog steeds heel beperkt houden met ongeveer € 2.500,- per maand. Daar moeten we alles van doen incl. het (magere) loon van het leiding team, maar het lukt nog steeds.

Van de extra giften die binnen komen naast de inkomsten van de lieve maandelijkse gevers, kunnen we die dingen doen waar we soms lang voor moeten sparen.

Wij bidden en hopen dat mensen het project blijven ondersteunen, al is het maar met een paar tientjes per maand. We zijn zeer dankbaar voor de aantal keer per jaar dat er voor dit project gecollecteerd wordt.

 

Met vriendelijke groet namens stichting GOUD Kockengen

( www.goudkockengen.nl  Bank: NL32RABO0332833348 )

 

 

ANBI

GIFTEN

ADRES

Onze stichting heeft van de belastingdienst de status gekregen van ANBI, daardoor kunt u de giften die u schenkt aftrekken van uw inkomstenbelasting.
RSIN nummer : 815683066

Wilt u Stichting Goud financieel ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken naar:

 

Bankgegevens Rabobank Kockengen

Rekeningnummer: NL32RABO0332833348

T.n.v. Stichting Goud Kockengen + Vermelding van de naam van het project.

Stichting Goud Kockengen.

p/a Nijverheidsweg 7

3628 GD Kockengen

Tel: 0346-241061

Mob:06-50218724

© Stichting GOUD Kockengen