Landbouw

De landbouw is in Roemenië een belangrijke bron van inkomsten. Veel boeren verdienen met hun bedrijfjes niet voldoende om voor hun gezin te zorgen, redenen hiervoor zijn de kleinschaligheid, de traditionele productiemethoden en het gebrek aan kennis over ondernemerschap. Geld om investeringen te doen hebben ze niet.

 

We zijn werkzaam in verschillende provincies van Roemenië. Na de revolutie in 1989 begonnen de boeren weer met hun eigen bedrijfje, maar er was verder niets.  De reden hiervan was dat de boeren voor de revolutie  gezamenlijk op de colchose, de staatsboerderij van het dorp werkten. Na 40 jaar communisme waren op de staatsboerderij het materiaal, de machines en de tractoren oud en onbruikbaar.

We zijn begonnen met klein gereedschap, daarna tractoren, ploegen, eggen, maaiers en acrobaten. In de Maramures, in Tirgu Lapus is een winkeltje opgezet voor onderdelen voor tractoren en landbouw machines, zodat er snel gerepareerd kan worden als er iets stuk gaat. De onderdelen worden via internet besteld of zelf nagebouwd.

 

We richten ons nu vooral op de jonge boeren, om hen waar mogelijk te helpen met de ontwikkeling van de bedrijven, doormiddel van financiering met microkrediet, om zodoende een redelijk inkomen te halen.

Pieter en Evelien hebben samen een boekje geschreven over hun belevenissen In Roemenië.

Het boekje heet: ''Roemeniëgangers'' en is te bestellen onder ISBN: 9789086030644.

Het rechtstreekse banknummer voor ondersteuning van dit Landbouwproject is NL72RABO0338319336.

ANBI

GIFTEN

ADRES

Onze stichting heeft van de belastingdienst de status gekregen van ANBI, daardoor kunt u de giften die u schenkt aftrekken van uw inkomstenbelasting.
RSIN nummer : 815683066

Wilt u Stichting Goud financieel ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken naar:

 

Bankgegevens Rabobank Kockengen

Rekeningnummer: NL32RABO0332833348

T.n.v. Stichting Goud Kockengen + Vermelding van de naam van het project.

Stichting Goud Kockengen.

p/a Nijverheidsweg 7

3628 GD Kockengen

Tel: 0346-241061

Mob:06-50218724

© Stichting GOUD Kockengen